انواع ملین ها

تعریف ملین :
ملین ها موادی هستند  که باعث نرم شدن  مدفوع   و راحتی عمل دفع می شوند و از چندین نوع اصلی تشکیل شده اند.
انواع ملین :
ملین ها  با توجه به مواد تشکیل دهنده  و  روش عملکردشان ، به چندین دسته تقسیم  میشوند و عبارتنداز :
حجیم کننده ها ،محرک ها ، روان کننده ها ،اسموتیک ها و پاک کنندهها
نکات مهم جهت استفاده از ملین ها :
1- استفاده از آب فراوان با ملین ها ضروری میباشد .
2- استفاده از ملین ها در افراد مشکوک به آپاندیسیت  ممنوع است .


021-88791628
021-88790574