توصیه های ضروری برای بواسیر

 توصیه های ضروری برای بیماران بواسیری (فیشر یا شقاق) :

1-  مصرف روزانه  8 – 10 لیوان آب
2- مصرف ملین ها
3-  مصرف روزانه فیبرها  
4- استفاده از لگن آبگرم
5-  حفظ رعایت بهداشت فردی .
6- زور نزدن بسیار عامل مهمی میباشد چون اکثر بیماریهای مقعدی (درد مقعدی، سوزش مقعدی، جوش مقعدی) و همچنین بواسیرها و فیشر یا همان شقاق معمولاً بعلت زور زدن درحین اجابت مزاج ایجاد میشوند. بنابراین زور زدن باعث ایجاد یا باعث تشدید ویا باعث تسهیل این بیماریها خواهد شد .
7- دوری از هر گونه استرس و وجود آرامش بسیار باعث بهبودی سریعتر میشود زیرا در زمان استرس در ناحیه مقعد، عضلات اسفنکتر دچار اسپاسم ( انقباض شدید ) و کاهش خونرسانی میشود.
8- هر زمان که نیاز به اجابت مزاج داشتید باید برای آن وقت  کافی گذاشت و با آرامش همراه باشد تا تخلیه کامل و بدون زور زدن انجام پذیرد
9- اصولاً وجود شرم وحیا و خود درمانی  باعث دیر مراجعه کردن بیماران ومزمن تر شدن بیماریها میشود .,