جوش مقعدی

گاهی بیماران به شقاق (فیشر)  که دارای علائمی همچون درد مقعدی یا سوزش مقعدی در حین یا در بعد از اجابت مزاج میباشد ، و گاهی به فیستول مقعدی که دارای ترشح خونآبه ای و گاهی چرکی  و دردناک  میباشد را ، جوش مقعدی می گویند لذا جهت تشخیص و درمان ، یک معاینه دقیق الزامی میباشد.