خارش مقعدی

خارش مقعدی :
علل متعددی  باعث خارش مقعدی میشوند که یکی  ازمعمول ترین و  شایع ترین علل آن شقاق یا همان فیشر مقعد میباشد .

علل خارش مقعدی:
آلودگی مدفوعی ، علل تغذیه ای ، بعضی بیماری های آنورکتال ، بعضی تومورهای خوش خیم و بدخیم ،بعضی از بیماری های پوستی ، عفونت های قارچی و کرم ها و زگیل های تناسلی وعفونت های باکتریایی و بعضی از بیماریهای داخلی و مصرف بعضی داروها و یا کاهش بعضی از ویتامین ها و اضطراب  میباشد .


حال با توجه به علل ذکر شده فوق الذکر ،  درمان آن نیز بسیار از یکدیگر متفاوت بوده و  لذا یک معاینه کامل و شرح حال دقیق  ، جهت رسیدن به یک تشخیص قطعی بسیار ضروری میباشد.