علاج بواسیر بیرون زده ودارای خونریزی

علاج بواسیر بیرون زده و دارای خونریزی- درمان سرپایی و غیر جراحی بواسیر :
لیزر یا اشعه درمانی با(فتو کوآ گولیشنِ مادون قرمز )یا همان [I.R.C]
این روش ابتدا توسط NEIGER  آلمانی در سال 1979 بکار رفت و چون هیچ گونه برش جراحی و بیهوشی وحتی هیچگونه استراحتی نیاز نداشت
و چون صرفا با انعقاد یا خشکاندن ریشه بواسیر ها ، آنها را ریشه کن میکرد بزودی جزء  پر طرفتارترین روش درمان همورویید معروف شد
وبزودی نه تنها در سراسر اروپا بلکه در سراسر آمریکا جزء محبوب ترین روش موثر درمان بواسیر ها شناخته
گردید بطوریکه در آمریکا با عنوان اینکه « میتوانید بین وقت ناهار مراجعه کرده و سپس به محل کار خود برگردید »برای بیان راحتی این روش
استفاده میشود.
IRCدرسال 1984 از سازمان غذا و داروی آمریکا FDA)) مورد تایید قرار گرفته است .این روش در کلیه کتب مرجع تخصصی هموروئید ،به تفضیل بیان گردیده است .
IRC روشی کاملاً مطبی است که نیازی به هیچگونه بیهوشی ویا بیحسی نداشته و بسیار سریع و مطمئن و بدون هرگونه پانسمانی ، فرد
میتواند بلافاصله به محل کار خود باز گردد.
IRCجهت بواسیر های خونریزی دهنده بسیار مناسب میباشد واساساً بروش انعقاد پروتئینی درون رگی ،باعث قطع کامل  یا
CUT OFF خونرسانی به بواسیر های داخلی  شده و لذا باعث خشکاندن ریشه بواسیر ها میگردد.

 اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی